Grip op

Stress

Om werkstress te verminderen en burn-out te voorkomen, is het van belang om stresssignalen al een in vroeg stadium te herkennen. De Stresscoach van TNO biedt deze mogelijkheid. Op basis van persoonlijke metingen en een daaruit berekende stressscore hebben werknemers continu inzicht in hun huidige stressniveau en de ontwikkeling daarvan.

De Stresscoach

De eerste tekenen van stress en professionele werkdruk kunnen worden gemeten aan de hand van subtiele fysieke, hormonale en psychologische signalen. Een fysieke indicator voor stress is de hartslagvariabiliteit, een psychologische indicator is stemming. In de Stresscoach worden deze indicatoren gebruikt om een persoonlijke stressscore te berekenen.

Achtergrond

In 2013 had 13% van alle werknemers last van emotionele uitputting; een voorloper van overspannenheid en burn-out. Naast dat dit negatieve consequenties heeft voor het welzijn en de gezondheid van de werknemer, hebben deze syndromen ook een grote maatschappelijke en economische impact door de teruggelopen productiviteit en de vereiste gezondheidszorg. Door stress vroegtijdig te signaleren, kan er al in een eerder stadium worden ingegrepen en daarmee verergering van de situatie worden voorkomen.

Contact

Wilt u meer informatie over de Stresscoach, of hoe u dit kunt inzetten voor uw eigen organisatie? Neem dan contact op met Gerrit Beumer.